Ceļojumi uz Amerikas Savienotajām Valstīm 
 
 

Ceļojumi  uz Kanādu
Sākot no 2008. gada 17. novembra Latvija ir ASV bezvīzu programmas

(Visa Waiver Program) dalībvalsts, kuras ietvaros Latvijas pilsoņi var ceļot

uz ASV bez vīzas tūrisma un biznesa nolūkos.

Būtisks priekšnosacījums ieceļošanai ASV bez vīzas ir Latvijas pilsoņa

biometriskā pase, kuru izdošana Latvijā uzsākta 2007.gada 20.novembrī.

Lai ieceļotu ASV bez vīzas, Latvijas pilsonim pirms ceļojuma ir jāsaņem

apstiprinājums no Elektroniskās ceļošanas atļaujas sistēmas

(Electronic System for Travel Authorization, ESTA).
 

ASV ceļojumi

Kanādas ceļojumi

Top.LV
Copyright © SIA "Discovery World Travel", 2015